Circuit GestViu

logo_gestviu
GestViu és un cicle anual, que té una periodicitat mensual, de teatre gestual o qualsevol altra disciplina que utilitzi el gest, adaptat perquè sigui totalment comprensible per a persones sordes o amb dèficits auditius. Aquest cicle està orientat a persones adultes amb un denominador comú, tots els espectacles pertanyen al gènere de la comèdia. L’objectiu general és ampliar el dret a la cultura i a la pròpia llengua, que tenen totes les persones, específicament la comunitat sorda. El cicle consta de 9 actuacions diferents d’obres amb un valor artístic actual al circuit teatral convencional. Tots els espectacles serien redirigits per la nostra associació perquè siguin totalment comprensibles per a persones sordes, donant pas a un nou llenguatge escènic que actualment no existeix.

És una oportunitat que convisquin a dos públics amb llenguatges diferents a través d’una disciplina desenvolupada en un llenguatge comú a les dues comunitats.

Els beneficiaris directes del projecte GestViu són els integrants de la comunitat sorda, el principal objectiu és que tinguin un major accés a la cultura. També busquem beneficiar el públic en general promocionant el teatre gestual, el clown, el mim corporal dramàtic i totes aquelles arts que utilitzen el gest com a mitjà de comunicació i al sector de les Arts escèniques en general incrementant els circuits teatrals actuals.

Estem al Centre cultural la Bòbila de l’Hospitalet, però volem crear més circuits en altres zones.

Companyies que han col·laborat amb nosaltres

índicelogo metroCompanyies que han col.laborat amb nosaltres 

Carlo Mo i l’espectacle «Gesto es todo«

Marisol Casas i l’espectale «Billy«

Txema Muñoz i l’espectacle «Exit exit«

PuntMoc i l’espectacle «GagsonTrix«

Imperfectes Klown’s i l’espectacle «Sola» by Pinketa

Ricardo Cornelius i l’espectacle «Soloni«

Inda Pereda i l’espectacle «Trapped»