GestViu – «Welcome»

«Welcome» es un espectacle inclusiu de clown gestual i llengua de signes, destinat a tots els públics incloent la comunitat sorda. quants significats pot tindre un forrellat? «Welcome» és un stop a la vida d’una rica excèntrica desnonada. És la metamorfosis d’una clown; de la perdua al despertar. Una tragicomèdia visual plena d’obstacles ridiculament graciosa, absurda i emotiva. Tenir o no tenir aquesta és la questio.

“Welcome» parla sobre el sentit de la propietat i l’ús que li donem, posant especial atenció a l’habitatge i experimentat un nou llenguatge escènic, per a que sords i oients de totes les edats, puguin compartir i gaudir l’espectacle per igual. ‘Welcome’ dona visibilitat a la llengua de signes catalana i veu a totes les persones desnonades, despertant en tots i cadascun de nosaltres una consciència d’amor i solidaritat.

logo_gestviu